• Sąvokos

Šiaulių parašiutininkų klubas, toliau vadinamas „paslaugų teikėju“, yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, juridinio asmens kodas 145622050, registracijos adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vasario 16-osios g. 40, paslaugų teikimo adresas Barysių aerodromas, Joniškio r. sav. Barysių k. 8, Lietuva. Paslaugų teikėjas yra Lietuvos parašiutų sporto federacijos narys.

Kontaktinė informacija – paslaugų teikėjo telefono numeris yra +370 681 11077, el. pašto adresas info@suoliai.lt, internetinio puslapio adresas www.suoliai.lt, fizinė paslaugų teikimo vieta Barysių aerodromas, Joniškio r. sav. Barysių k. 8, Lietuva. Nuoroda į paslaugų teikimo fizinę vietą žemėlapyje yra pateikta www.suoliai.lt

Paslaugos –  paslaugos teikėjo organizuojami šuoliai parašiutu.

Šuoliai parašiutu –  tai šuolis „Static –line“ (sparno tipo priverstinio skleidimo valdomas parašiutas) tipo parašiutu arba „Tandem“ (valdomas sparno tipo dvivietė parašiutinė sistema) tipo parašiutu su instruktoriumi.

Paslaugų teikimo vieta – Barysių aerodromas, Joniškio r. sav. Barysių k. 8, Lietuva.

Darbo laikas – šiltojo metų laiko (nuo gegužės mėnesio pradžios iki spalio mėnesio pradžios) šeštadieniai ir sekmadieniai, nebent paslaugų teikėjas savo internetiniame puslapyje www.suoliai.lt paskelbia kitokį paslaugų teikimo laiką.

Instruktorius – tai fizinis asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją, skirtingais atvejais, suteikiančią teisę būti šuolių vadovu, Tandem parašiuto instruktoriumi, atitinkamų mokymo programų vykdytoju, pakuoti parašiutus, remontuoti parašiutus. Ši sąvoka taikoma priklausomai nuo klausimo konteksto, kuriame ši sąvoka vartojama.

Parašiutinė sistema – tai sistema (įranga), kurią sudaro pagrindinis ir atsarginis parašiutai, kuprinė su pakaba, parašiutinis saugos prietaisas ir kitos parašiutinės įrangos dalys.

Paslaugų kainos – paslaugos teikėjo internetiniame puslapyje viešai skelbiamos šuolių parašiutu kainos.

Apribojimai – paslaugos teikiamos asmenims, kurie neturi fizinių trūkumų ar sveikatos sutrikimų, dėl kurių negali būti atliekami šuoliai parašiutu, kurie yra sulaukę bent 14 metų amžiaus, jų svoris ne mažesnis kaip 40 kg ir ne didesnis kaip 120 kg (Tandem šuolio atveju – ne didesnis kaip 100 kg). Prieš įsigyjant paslaugą, esant abejonių dėl apribojimų nebuvimo, rekomenduojame susisiekti su paslaugos teikėju bei išsiaiškinti rūpimus klausimus.

 

  • Paslaugų įsigijimas, apmokėjimas

Paslaugos gali būti įsigyjamos paslaugų teikimo vietoje, interneto puslapyje www.suoliai.lt, taip pat internetiniuose portaluose, platinančiuose paslaugos teikėjo dovanų kuponus.

Paslaugų teikimo vietoje už paslaugas galima atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko kortele. Įsigyjant paslaugą išrašomi įstatymų reikalaujami buhalterinės apskaitos dokumentai.

Interneto puslapyje www.suoliai.lt paslauga įsigyjama apmokėjimą atliekant elektroninės bankininkystės pagalba. Įsigyjant paslaugų specialiame laukelyje būtina nurodyti Jūsų elektroninio pašto adresą. Po apmokėjimo atlikimo elektroniniu paštu atsiųstas kuponas su unikaliu numeriu yra dokumentas, patvirtinantis paslaugos įsigijimą bei teisę pasinaudoti įsigyta paslauga. Paslaugos teikimo vietoje būtina pateikti elektroniniu paštu atsiųstą kuponą su jame nurodytu unikaliu numeriu.

Paslaugų teikėjo platinamuose internetiniuose portaluose paslaugos yra įsigyjamos šiuose portaluose nurodyta tvarka.

Visais atvejais paslauga privaloma pasinaudoti paslaugos teikėjo darbo laiku per vienerius metus, skaičiuojant nuo paslaugos įsigijimo dienos. Kupono galiojimo metu nespėjus pasinaudoti paslauga, paslaugų teikėjo darbo laiku internetiniame puslapyje www.suoliai.lt yra galimybė įsigytos paslaugos galiojimą pratęsti vieneriems metams, nuo pratęsimo įsigijimo dienos. Pratęsimo kaina – 50 procentų paslaugos kainos. Šios sąlygos taikomos tik paslaugą įsigyjant per www.suoliai.lt

Nepasinaudojus paslauga per nustatytus terminus, pinigai už paslaugą negrąžinami, paslauga nesuteikiama.

 

  • Paslaugų teikimo tvarka

Prieš ketinant pasinaudoti paslauga, reikia atlikti registraciją telefonu +370 681 11077 arba el. paštu info@suoliai.lt. Atliekant registraciją Jums bus paskirtas su Jumis suderintas atvykimo į paslaugų teikimo vietą laikas, išsiaiškinami tiek Jums, tiek paslaugų teikėjui rūpimi klausimai.

Į paslaugų teikimo vietą reikia atvykti nurodytu laiku, nevėluojant.

Paslaugų teikimo vietoje Jums bus pravedamas instruktažas, paaiškinama paslaugų teikimo tvarka.

Prieš naudojantis paslauga klientas negali būti apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų. Nustačius apsvaigimo faktą, paslauga nebus teikiama, sumokėtos lėšos nebus grąžinamos.

Atvykus į paslaugų teikimo vietą, asmuo, ketinantis pasinaudoti paslauga privalo pateikti asmens dokumentą.

Prieš suteikiant paslaugą, privalėsite pasirašyti paslaugų teikėjo pateiktus dokumentus – sveikatos būklės deklaraciją, parašu patvirtinti, kad asmuo išklausė instruktažą, po to, kai jis pravedamas.

Po paslaugos suteikimo asmeniui išduodamas paslaugų teikėjo nustatytos formos diplomas, patvirtinantis šuolio parašiutu atlikimo faktą.

  • Narystė Bet kuris asmuo, besinaudojantis Šiaulių parašiutininkų klubo teikiamomis paslaugomis tampa Šiaulių parašiutininkų klubo nariu Paslaugos teikėjo įstatų ir visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka. Įstatų ir Visuotinio narių susirinkimo nustatyta dalis paslauga besinaudojančio asmens mokamų įmokų yra skiriama nario mokesčiui sumokėti.Kiti su paslaugų teikimu susiję klausimai yra aptarti www.suoliai.lt skiltyje DUK. Dėl bet kokių klausimų taip pat galima kreiptis klubo telefonu +370 681 11077 arba el. paštu info@suoliai.lt.